Kancelaria

Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 

Park Chopina 4
66-200 Świebodzin
tel. 518 991 813
e-mail: swiebodzinkp@diecezjazg.pl

Godziny otwarcia

                                                                    środa: 19.00-19.30

sobota: 12.00-12.45

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE CHRZESTNYCH

            W związku z trudnościami dotyczącymi wyboru odpowiednich kandydatów na funkcje chrzestnych i świadków bierzmowania, jak również weryfikacji spełnianych przez nich warunków określonych w kan. 874 §1 i kan. 893 Kodeksu Prawa Kanonicznego, przygotowany został stosowny formularz – Zaświadczenie potwierdzające zdolność do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego / świadka bierzmowania, który wyżej wymienieni kandydaci winni wypełnić przed własnym proboszczem, a ten potwierdzić swoim podpisem i pieczęcią parafii.

Jeśli kandydaci pochodzą z innych diecezji, formularz ten należy przekazać im przez rodziców zgłaszających kandydatów na te funkcje, z prośbą o jego wypełnienie we własnej parafii i przekazanie do parafii planowanego chrztu bądź bierzmowania.

Tym samym wychodzą z użycia dotychczasowe wzory formularzy.

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.

 

ks. Piotr Kubiak

Kanclerz Kurii

   

+Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Zielona Góra, 19 lipca 2022 r.

Znak: B1-2/22

Dom parafialny parafii NMPKP w Świebodzinie