Duszpasterze

Dyżurny numer kontaktowy do naszej parafii:
518 991 813

mail: swiebodzinkp@diecezjazg.pl

Proboszcz:

ks. mgr Jarosław Leśny     tel. 798 615 721
(od 1 sierpnia 2023 r.)

Wikariusz:

ks. mgr Tomasz Frączkiewicz
(od 25 sierpnia 2023 r.)

Rezydent: 

ks. kan. mgr Marek Kidoń
(od 20 marca 2022 r.)

………………………………………………………………………

Translate »