Caritas

Parafialny Zespół Caritas

Caritas – Miłość Bliźniego – zakorzeniona w miłości Boga jest zadaniem człowieka i Kościoła.

Działalność „Związku Caritas” datuje się już od zakończenia I wojny światowej. Po rozwiązaniu kościelnej Caritas w 1950 r. dzieło dobroczynne było dalej kontynuowane, lecz nieoficjalnie. Reaktywacja Caritas Polska nastąpiła 10 października 1990 r.

Parafialny Zespół Caritas przy parafii NMP Królowej Polski w Świebodzinie rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2003 r. Nasz zespół skupia 6 członków zwyczajnych, Grono Wspierające Ubogich (22 osoby) i około 20 woluntariuszy z pośród młodzieży gimnazjalnej i licealnej.

  • Prezes: Katarzyna Dawidowska
  • Sekretarz: Kazimiera Majewska
  • Skarbnik: Dorota Kubala
  • Koordynator ds. wolontariatu: Katarzyna Dawidowska
  • Członkowie: Wioletta Kisielow, Teresa Woźniak

tel. 0683822780
e-mail: caritas@nmp.swiebodzin.pl

Nasz zespół uczestniczy w akcjach ogólnokrajowych, jak  i diecezjalnych prowadzonych przez Caritas. Pomagamy najbiedniejszym rodzinom naszej parafii. Ostatnio zostały przeprowadzone akcje: we wrześniu na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci, w październiku na rozpoczęcie Tygodnia Miłosierdzia – zebrano 1250 zł na pomoc przed świętami Bożego Narodzenia.