Ruch Rodzin Nazaretańskich

Istnieje w naszej parafii już od grudnia 2004 roku.

Na tablicach ogłoszeniowych w kościele istnieje informacja, że spotkania są, co piątek po wieczornej Mszy Świętej w salce na plebanii.

Czym jest Ruch Rodzin Nazaretańskich?

Dla mnie to przede wszystkim szansa na odkrywanie działania Pana Boga w moim życiu i wśród moich najbliższych: Jego miłości, przebaczenia, opatrzności oraz Jego woli. To uczenie się odczytywania tego, co Pan Bóg do mnie mówi w Słowie Bożym, ale również przez innych ludzi, czy dane wydarzenia, szczególnie te trudne, w moim życiu. To zgłębianie tajemnicy wyrażonej, przez Św. Tereskę od Dzieciątka Jezus, że “wszystko jest łaską”. To również doświadczanie wspólnoty z ludźmi, którzy nie chcą być tylko letni w swej wierze i pragną żywej relacji z Panem Jezusem.

Jak to się dokonuje? (Oczywiście są to tylko propozycje, z których mogę skorzystać, ale nie muszę. RRN nie prowadzi żadnych zapisów, nie daje legitymacji, nie nakłada zobowiązań. Jest zaproszeniem, daniem możliwości, ja sam decyduję na ile chcę w te propozycje się zaangażować.)

  • Cotygodniowe spotkania, na których jest wspólna modlitwa, czytanie Słowa Bożego i tekstów dotyczących życia duchowego lub konferencja głoszona przez kapłana oraz dzielenie się działaniem Pana Boga w naszym życiu;
  • zachęta do codziennej Eucharystii;
  • przystępowanie częste do Sakramentu Pojednania oraz możliwość kierownictwa duchowego;
  • rekolekcje letnie i zimowe;
  • dni skupienia;
  • zaproszenie, by starać się naśladować w swych codziennych obowiązkach Świętą Rodzinę, na przykład: zapytując się jak na moim miejscu postąpiłby Pan Jezus, Matka Boża lub Św. Józef.

Dla kogo jest RRN?

Na spotkania przychodzą osoby w różnym wieku, zarówno młode, jak i starsze, osoby zamężne oraz osoby samotne. RRN nie jest tylko dla rodzin, choć w czasie rekolekcji dzieci oraz młodzież mają swój osobny program formacyjny.

Spotkania w kościele oraz w salce na plebanii w Wilkowie w II i IV piątek miesiąca o godz. 18.00

Dodatkowe informacje można uzyskać u Moniki i Bogdana Siemaszko (68) 381 90 30

Bogdan Siemaszko

Translate »