Ministranci

Liturgiczna Służba Ołtarza
Opiekun: ks. Jędrzej Polak

spotkania: sobota- godz. 11.00 w salce parafialnej

ABC ministranta:

— Zasady ministranta:

  • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
  • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
  • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
  • Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
  • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
  • Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
  • Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
  • Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
  • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
  • Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

— Hymn ministrancki:

1. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie, to nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno.

2. Naprzód przebojem młodzi rycerze, Do walki z grzechem swej duszy.
Wodzem nam Jezus w hostii ukryty, Z nim w bój nasz zastęp wyruszy.

3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, Podnosząc w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie, Odważnie, bo Jezus woła.

— Modlitwy ministranta:

Przed Mszą Św.
Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją, do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Po Mszy Św.
Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Kandydaci na Ministrantów:

Zapraszamy wszystkich chętnych Kandydatów na Ministrantów!

— Kto może zostać ministrantem?
Każdy. Nie ma szczególnych cech, wieku, które musi mieć ministrant.

— Jak zostać ministrantem?
przyjdź i zapytaj księdza.

Translate »