Synod

Wszystkie informacje na temat Synodu Diecezjalnego na stronie:  http://synod.diecezjazg.pl/