1. Listopad – szczególny czas modlitwy za zmarłych

Zapraszamy do wspólnej modlitwy za zmarłych.

  • Do 8 listopada możemy zyskiwać odpusty dla naszych bliskich zmarłych,
  • Wypominki w naszej parafii będą do 24 listopada,
  • Wypominki od poniedziałku do piątku po Mszy św. wieczornej.

2. Zmiana godziny Mszy św. wieczornej w tygodniu

  • od listopada do lutego Msza św. wieczorna w tygodniu o godz. 17.00