Jeziory

Lokalizacja i przynależność

Kościół filialny w Jeziorach należy do Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Świebodzinie, diecezja Zielogórsko-Gorzowskiej.

Zabytkowa klamka w kościele w Jeziorach.

Msze św.

Niedzielne Msze święte odprawiane są w Jeziorach o godzinie 9.00.

Historia Kościoła w Jeziorach:

Jeziory – wieś położona7 km na południowy wschód od Świebodzina. Liczy obecnie 307 mieszkańców. Historia świątyni w Jeziorach sięga XIII w., kiedy to wzniesiono we wsi kościół p.w. św. Urszuli i towarzyszek(11 dziewic). W XVI w. w czasach reformacji sprawujący opiekę nad kościołem właściciele wsi – von Schlchtingowie, oddali budowę protestantom. Przymusowy zwrot świątyni katolikom nastąpił 18 marca 1654 r. w obecności sołtysa wsi. Pastor Martin Puchner odszedł z parafii dwa lata wcześniej. Jednak w tym czasie niemal wszyscy mieszkańcy wsi byli protestantami. Katolicka świątynia popadała w ruinę. Nie było w niej żadnych ozdób ani szat liturgicznych. Właściciel dopuścił do tego, że w latach 80 XVII – kościół wraz z wieżą runął. Odbudowano go dopiero, w 1834 r. – wznosząc świątynię z wieżą o formach architektury klasycznej. Jednak 20 lat później ze względu na małą liczbę katolików budowla została zamknięta. Społeczność protestancka wybudowała w wiosce zbór, który stanął w roku 1912. Po II wojnie światowej kościół katolicki znajdował się w gorszym stanie, niezagospodarowany popadł w ruinę. Dawny zbór zaadaptowany został na potrzeby katolików. Poświęcony 1 X 1946 r. otrzymał wezwanie – NMP Królowej Polski. W 1964 r. mieszkańcy wsi podjęli decyzję o rozbiórce starej świątyni katolickiej. Jedynym zachowanym jej elementem jest figura Immaculaty w ołtarzu głównym. W latach 2006-2009 mieszkańcy wraz z proboszczem przeprowadzili kapitalny remont świątyni. Słowa uznania należą się mieszkańcom wsi, którzy zaangażowali się w sprawę remontu i składali dobrowolne ofiary. Należy także pamiętać o zasługach ks. Proboszcza Zbigniewa Matwiejowa, który mobilizował mieszkańców i nadzorował wszystkie prace. Nie można wspomnieć o długoletniej mieszkance Jezior pani Juli, która od wielu, wielu lat opiekuje się kościołem, i troszczy się niczym kolejny wikariusz o życie religijne mieszkańców. Wszystkim, którym leży na sercu dobro świątyni i wspólnoty w Jeziorach- Serdeczne Bóg zapłać! Zapraszamy do odwiedzenia kościoła w Jeziorach!

Andrzej Mazur – sołtys

Kościół w Jeziorach

Inne kościoły filialne

Lubinicko

Translate »